Imatrikulácie

Každoročne pomáhame pri organizácii aktivít pre našich prvákov. Program pozostáva z tanca každej triedy, vtipných aktivít a na záver prváci skladajú metodkársky sľub, vypijú tradičný elixír a dostanú metodkárske tričko vo farbe prislúchajúcej ich ročníku.

Fotografie

Imatrikulácie