Lepšia Metodka

Spoločne spríjemňujeme život na Metodke.

Naše akcie

Organizujeme rôzne podujatia najmä v škole ale aj mimo nej počas celého školského roka.

Čo robíme?

Naše aktivity sa zakladajú na troch pilieroch:

Komunita

Organizujeme spoločenské aktivity zamerané na prepájanie študentov.

Aktivizácia

Vytvárame príležitosti pre aktívne zapojenie študentov do života na škole.

Spolupráca

Spolupracujeme s vedením školy a s učiteľmi na vytvorení dobrej atmosféry.

Náš príbeh

Lepšia Metodka vznikla v roku 2016 ako reakcia na vtedajšie rozsiahle učiteľské štrajky. Do školy sa niekoľko týždňov nechodilo a my sme sa ako maturanti rozhodli podporiť snahu učiteľov. Po mnohých diskusiách sme prišli k tomu, že najviac pre školstvo zo študentskej pozície môžeme urobiť tak, že začneme od seba - na našej škole.

Uvedomili sme si, že na Metodke sa okrem vyučovania takmer nič nedeje a medzitriedne vzťahy sú veľmi slabé. Rozhodli sme sa založiť iniciatívu, ktorej cieľom bude školu oživiť, najmä pomocou spoločenských, kultúrnych, vzdelávacích, šporotvých a iných akcií. Túto funkciu by síce mala plniť študentská rada, no v tej dobe nefungovala a tak sme dali našej iniciatíve inú formu. Formu bez obmedzeného počtu členov, bez volieb.

Sme rovnocenné zoskupenie študentov na báze dobrovoľnosti, vzťahov a chuti niečo robiť. Lepšou Metodkou je každý, kto robí niečo pre našu školu.

Podpora učiteľov počas štrajkov

Kto sme?

Členom Lepšej Metodky je každý, kto chce zlepšiť našu školu k lepšiemu a navštevuje stretnutia Lepšej Metodky.

Chcem sa stať lepším!

Sme otvorená skupina a veľmi radi privítame nového člena. Môžeš prísť na niektoré zo stretntí, ktoré organizujeme každý druhý pondelok. Alebo nám radšej napíš na niektorú zo sociálnych sietí.

Ak si z inej školy alebo organizácie, môžeš nás kontaktovať na team@lepsiametodka.sk alebo na sociálnych sieťach.