PodMET

Podcast Lepšej Metodky, v ktorom sa Vám pokúsime priblížiť ľudí, ktorých niečo s našou školou spája - či už učiteľov, ale aj úspešných absolventov Metodky. Projekt vznikol ako sprievodná akcia pre 60. výročie školy.

Viac informácií

PodMET