Prvácky teambuilding

Každý rok pripravíme pre prvákov nadupaný program, na ktorý určite nezabudnú. Spoznajú nielen svojich nových spolužiakov, ale aj rovestníkov z ostatných tried.

Fotografie

Prvácky teambuilding