Mikuláš

Jedna z ďalších akcíí ktorá je určená pre ročníky primy až kvarty je Milkuláš. Kazdý rok chodíme skupinka dobrovoľníkov ako Mikuláš a anjeli po triedach 2 stupňa a rozdávame sladké odmeny pre všetky “dobré deti”.

Fotografie

Mikuláš